ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

детска стоматологияДетската дентална медицина е специалност в стоматологията, която осигурява превантивно и терапевтично дентално лечение на бебета, деца и младежи.

Изключително важно е при първата визита в денталния кабинет детето да се чувства спокойно и в уютна обстановка. Част от нашия екип е специализиран именно да отговори на специфичните нужди на малките пациенти. Децата имат възможност да видят и докоснат денталното оборудване.

Главна цел в детската дентална медицина е поддържане на зъбите и венците здрави. За превенция на кариеса и неговите усложнения, детският дентален лекат трябва да осигури на пациента оптимални дози на флуорид и когато е неоходимо да аплицира силанти. Детският дентален лекар демонстрира на децата правилния начин на четкане на зъбите, техниките за почистване на зъбите с флос (конец за зъби) и помага на малките пациенти и техните родители да откриват сами къде се натрупва зъбна плака и да разпознават кариозните лезии. Цялостното саниране на устната кухина на децата се постига в денталния кабинет. Екипът е обучен да мотивира децата, съдейства за придобиване на добри хигиенни навици, които могат да се запазят за цял живот.