Галерия кабинет

Първа визита:
Първоначалния преглед е важен както за прецизното диагностициране, така и за установяване на честни, задълбочени и ефикасни взаимоотношения. Диагностичната апаратура е на високо ниво. На лице е сътрудничество както с други стоматолози, така и с външни партньори. Моето задължение е да Ви предоставя цялата информация за Вашето състояние, последващо лечение и възможни алтернативи. Ще Ви демонстрирам сходни случаи и ще визуализираме ефекта от лечението. Като наш пациент имате право да изисквате максимума, който позволява състоянието Ви.

19 15 07 13 04 17 12 08 28 09 16 06 10 14 20 klinika 01 05 kli

 

 

 

 

 

 

 

RAW_0707